Nhà máy thủy điện A Vương 210MW Quảng Nam, Việt Nam

 

Thủy điện A Vương là công trình thủy điện xây dựng trên dòng sông A Vương tại vùng đất xã Dang, huyện Tây Giang và xã Mà Cooih (hay Mà Cooi), huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Thủy điện A Vương có công suất 210 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 8/2003, hoàn thành tháng 12/2008, lễ khánh thành 10/07/2010. Sản điện lượng bình quân hàng năm: 815 triệu kWh.

 

 

Thời gian và địa điểm

Quảng Nam, Việt Nam (2006)

Lĩnh vực

Nhà máy Thủy điện

Khách hàng

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

Phạm vi cung cấp

CP-RP, DB, Indoor Accessories