1
Sứ mệnh :  
Với sứ mệnh “Futuring Smart Energy”, chúng tôi đang nỗ lực vươn lên dẫn đầu cuộc cạnh tranh trên thị trường toàn cầu với chất lượng và năng lực công nghệ đẳng cấp thế giới, ngay cả trong kỷ nguyên Năng lượng thông minh mới này được tạo ra bởi sự hội tụ của hệ thống điện và tự động hóa . Sứ mệnh hướng đến một tương lai hạnh phúc với năng lượng thông minh hiệu quả và tiện lợi.
2
Tầm nhìn năm 2025:
1) Doanh thu bán hàng 50 triệu USD 
2) Sản phẩm đẳng cấp thế giới
3) Hợp tác thành công
3
Giá trị cốt lõi:  
A.C.E = Linh hoạt + Thử thách + Xuất sắc Đây là tiêu chí hành động của mỗi nhân viên trong công ty chúng tôi để hướng tới khu vực tăng trưởng mới. Chúng tôi phải gấp rút hơn bao giờ hết để trở thành một "ACE" trong lĩnh vực.
4
Slogan : 
Hạnh phúc khi làm việc tạo ra sản phẩm đẳng cấp thế giới, xây dựng nền tảng cho cuộc sống tiện lợi và giá trị.