Nhà Máy

KCN Yên Phong Mở Rộng, Lô CN11-3, 3-4, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT:+842222221110 Fax: +842222221109
E-mail: admin@ls-electric.com.vn Website: ls-electric.com.vn
Giám Đốc Nhà máy: Mr Hong Soon Mong
   

Văn Phòng Hà Nội

Tầng 11, Tòa Nhà 789, Số 147 Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
ĐT: ++84-024 6275 8055 Fax: ++84-024 6275 8056
Giám Đốc bán hàng: Mr Choi Jong Hoon
   

Văn Phòng Hồ Chí Minh

Tầng 17, tòa nhà Empress Tower, 134-142, Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Q1 HCM, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
ĐT: ++84-028 3823 7890 Fax: ++84-028 3823 7892
Giám Đốc bán hàng: Mr Baik Sung Jin