Nhà máy thủy điện Trị An 400MW – Đồng Nai, Việt Nam

 

 

Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách Thành phố Hồ Chí Minh 65 km về phía Đông Bắc.

Nhà máy được xây dựng với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô từ năm 1984, phát điện tổ máy số 1 ngày 30/4/1988 và khánh thành 1991.

Nhà máy thủy điện được xây với tổng công suất lắp máy 4 tổ × 100 MW = 400 MW, sản lượng điện hằng năm 1,76 tỉ kWh. Đây là dự án chủ sở hữu EVN.

 

 

 

Thời gian và địa điểm

Đồng Nai, Việt Nam (2003)

Lĩnh vực

Nhà máy thủy điện

Khách hàng

Công ty thủy điện Trị An

Phạm vi cung cấp

CP-RP, DB, Indoor Accessories