Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (1200MW) - Bình Thuận, Việt Nam

  

 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 gồm 2 tổ máy có tổng công suất 1.200 MW, với vốn đầu tư khoảng 36.000 tỉ đồng. Đây là nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ ngưng hơi truyền thống, với thông số hơi siêu tới hạn, đốt than nhập.

Nhà máy được đấu nối với hệ thống điện quốc gia thông qua lưới điện đồng bộ 500kV, sản lượng điện sản xuất trung bình khoảng 7,2 tỉ kWh/năm, phục vụ chủ yếu cho phụ tải khu vực phía Nam.
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được khởi công vào tháng 3-2014. Đây là dự án do EVN làm chủ đầu tư.
 

 

Thời gian và địa điểm

Bình Thuận, Việt Nam (2016)

Lĩnh vực

Nhà máy nhiệt điện

Khách hàng

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2)

Phạm vi cung cấp

12kV MCSG,H-MCC, RP, LV, DB, TR, M-TR, Busduct, Indoor Accessories, Testing & Installation.