Nhà máy nhiệt điện Talin 1250MW – Cao Hùng, Đài Loan

   

 

Nhà máy nhiệt điện Talin thuộc Cao Hùng, Đài Loan có công suất là 1.250MW với 2 tổ máy.

Nhà máy sử dụng dầu và khí ga tự nhiên do điện lực Đài Loan làm chủ đầu tư.

 

 

Thời gian và địa điểm

Cao Hùng, Đài Loan (2014)

Lĩnh vực

Nhà máy nhiệt điện

Khách hàng

Công ty Hyundai Rotem

Phạm vi cung cấp

7.2kV MCSG, S-MCC, LV,TR, Mold-TR, Indoor Accessories, Indoor spare part, Testing & Installation.