Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1,2 (2320MW) – Quảng Ninh, Việt Nam

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 là một trong hai nhà máy của Trung tâm Điện lực Mông Dương, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006-2015.Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 có quy mô: hai tổ máy với tổng công suất lắp đặt là 1.080 MW, sản lượng điện phát hàng năm 6,5 tỷ kWh; được xây dựng trên diện tích 55ha ở Khu 8, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; tổng mức đầu tư của dự án là 33.614 tỷ đồng, tương đương 1,7 tỷ USD, do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Nhà máy sử dụng nhiên liệu than, công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, thông số hơi cận tới hạn, công nghệ lò hơi đốt than kiểu tầng sôi (CFB) hiện đại

Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2 chính thức được khởi công tại phường Mông Dương (thành phố Cẩm Phả).
Nhà máy bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất thô 1.240MW, tổng mức đầu tư khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ, được đầu tư theo hình thức BOT và sẽ được chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam sau 25 năm vận hành.Đây hiện là nhà máy Nhiệt điện BOT đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun.
hời gian và địa điểm

Thời gian và địa điểm

Quảng Ninh, Việt Nam (2012)

Lĩnh vực

Nhà máy thủy nhiệt điện

Khách hàng

Kỹ thuật và xây dựng Hyundai (Hyundai Engineering & construction)

Phạm vi cung cấp

12kV MCSG,H-MCC, LV, DB, MCP, BUSDUCT, Indoor Accessories, Testing & Installation.