Nhà máy điện mặt trời Yeongam 93MW – Hàn Quốc

   

 

Nhà máy điện mặt trời Yeongam đang được thực hiện bởi Công ty TNHH sản xuất năng lượng mặt trời Yeongam và Công ty năng lượng Daemyoung và Công ty năng lượng Đông Nam Hàn Quốc cũng sẽ tham gia vào dự án.

Công ty sẽ xây dựng một nhà máy phát điện mặt trời 93MW tại một địa điểm 2,96 triệu m2 bên trong nhà máy phát điện gió 40MW ở Geumjeong-myeon, Yeongam-gun. LSIS (tên cũ của LS ELECTRIC) là nhà cung cấp dịch vụ cho dự án sản xuất điện mặt trời, được liên kết với ESS (Hệ thống lưu trữ năng lượng). Hợp đồng dự án EPC trị giá 184,8 tỷ won.

LSIS (tên cũ của LS ELECTRIC) sẽ thực hiện dự án EPC bằng cách thực hiện thiết kế, sản xuất, cung cấp và xây dựng nhà máy điện mặt trời, bao gồm ESS có công suất pin 242MWh (PCS 78MW), trạm biến áp 154kV và đường dây truyền tải, bên cạnh các cơ sở sản xuất điện mặt trời 93MW.

 

Thời gian và địa điểm

Hàn Quốc, 2019

Lĩnh vực

Nhà máy điện mặt trời

Khách hàng

LSIS Co.,Ltd

Phạm vi cung cấp

24kV MESG, LV,TR, M-TR.