Nhà máy Điện mặt trời LIG Quảng Trị 50MW – Quảng Trị, Việt Nam

   

 

Nhà máy Điện mặt trời LIG Quảng Trị là nhà máy điện mặt trời xây dựng trên vùng đất các xã Gio Hải và Gio Thành huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị. Nhà máy có diện tích hoạt động 58,6 ha.

Điện mặt trời LIG Quảng Trị Được khởi công từ tháng 12/2018, dự án có tổng mức đầu tư 1.125 tỷ đồng. Công suất định mức của nhà máy là 49,5MW, điện năng sản xuất hàng năm đạt 70 triệu kWh/năm, điện áp đấu nối 110kV.

 

 

Thời gian và địa điểm

Quảng Trị, Việt Nam (2018)

Lĩnh vực

Nhà máy điện mặt trời

Khách hàng

Công ty TNHH CONSRICH Việt Nam

Phạm vi cung cấp

24kV MCSG, Indoor Accessories.