Nhà máy Điện mặt trời Gelex Ninh Thuận 50MW – Ninh Thuận, Việt Nam

   

 

Nhà máy Điện mặt trời Gelex Ninh Thuận, tên hành chính dự án là Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận, là nhà máy điện mặt trời xây dựng trên vùng đất xã Phước Dinh huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Điện mặt trời Gelex Ninh Thuận có công suất lắp máy 50 MW, sản lượng điện năng hàng năm hơn 82 triệu kWh, khởi công tháng 06/2018, hoàn thành tháng 6/2019. Dự án có tổng diện tích làm việc 70 ha.

 

Thời gian và địa điểm

Ninh Thuận, Việt Nam (2018)

Lĩnh vực

Nhà máy điện mặt trời

Khách hàng

Công ty TNHH CONSRICH Việt Nam

Phạm vi cung cấp

24kV MCSG, Indoor Accessories