LOW VOLTAGE THE POWER CENTER

Tủ phân phối hạ thế được thiết kế cho các thiết bị điện hạ thế, được sử dụng trong các nhà máy điện và hệ thống phân phối hạ thế. Tủ phân phối hạ thế của LS Electric Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn .
LOW VOLTAGE THE POWER CENTER

Cấu trúc mô đun có thể tháo lắp dễ dàng

Tích hợp sử dụng ACB, MCCB của LS Electric

Các thiết bị hạ thế của LS Electric tuân thủ tất cả các quy tắc hiện hành

ACB: dòng điện có thể lên tới 6300A và dòng ngắn mạch lên tới 150kA

Độ tin cậy và an toàn

Nhiều giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Trang bị lớp bảo vệ phía trước mặt tủ và bên trong của máy cắt ACB giúp tăng 

tính an toàn khi vận hành

Dễ dàng lắp đặt vào bảo trì

Thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt, tiết kiệm không gian